KOMUNIKAT


Lista uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2016-2017 - tutaj


KOMUNIKAT


Lista podręczników na rok szkolny 2016-2017 - tutaj


Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016-2017 - tutajKOMUNIKAT


W sekretariacie szkoły można odebrać druki RODZINA 500+


Pomoc dla Bartka Jaśkowca z klasy II b - dalej