KOMUNIKAT


W związku z pojawiającą się ponownie wśród dzieci WSZAWICĄ bardzo prosimy wszystkich Rodziców o podjęcie nadzwyczajnych środków ostrożności i profilaktyki, aby zatrzymać jej rozprzestrzenianie się....czytaj więcej - tutajBardzo prosimy wszystkich Rodziców o sprawdzenie czystości głów swoich dzieci i w przypadku wykrycia wszawicy podjęcie odpowiednich działań.
Od 2 lutego 2015 r. higienistka szkolna przeprowadzi
profilaktyczną kontrolę czystości głów uczniów.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na kontrolę proszeni są o pisemną informację lub kontakt ze szkołą.


KOMUNIKAT


Harmonogram dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 - tutaj


Plan lekcji na rok szkolny 2014/15 w programie Excel - tutaj

Plany lekcji na rok szkolny 2014/15 dla klas I - VI w programie Word(do wydrukowania) - tutajKalendarz na rok szkolny 2014-2015 oraz dodatkowe dni wolne - tutajLista podręczników na rok szkolny 2014-2015 - tutaj


Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2014-2015 - tutaj