Plan lekcji na rok szkolny 2014/15 w programie Excel - tutaj

Plany lekcji na rok szkolny 2014/15 dla klas I - VI w programie Word(do wydrukowania) - tutajLista uczniów klas I-szych w roku szkolnym 2014-2015 - tutaj


KOMUNIKAT


W związku z możliwością pokrycia kosztów podręczników szkolnych proszę przygotować zaświadczenia o dochodach swoich i współmałżonka za miesiąc sierpień 2014 r., których łączna kwota nie przekracza 539 zł netto na osobę w rodzinie. Wnioski do odebrania w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski wraz z dokumentami należy złożyć w sekretariacie szkoły do 5 września 2014 r.Lista podręczników na rok szkolny 2014-2015 - tutaj


Kalendarz na rok szkolny 2014-2015 oraz proponowane dodatkowe dni wolne - tutajSzkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2013-2014 - tutaj