Pedagog

Sieć placówek wspierających rodzinę:

Tu znajdziesz pomoc, znajdując się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Niebieska Linia (Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie)

801 120 002

 

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

 

Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii

226 687 000

 

Pomarańczowa Linia (pomaga rodzicom, których dzieci piją)

801 661 166, 800 661 166

 

Komenda Miejska Policji w Myślenicach - ul. Jagiellońska

123 729 000, 123 729 211, Dzielnicowi - 123 729 223

 

Sąd Rejonowy w Myślenicach - ul. Piłsudskiego 7

122 720 660

Kuratorzy rodzinni i dla nieletnich - ul. Piłsudskiego 7

123 735 166

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Myślenice - Pardyaka

122 720 589

 

Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach - ul. Słowackiego 82

122 721 998

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii Myślenice - Pardyaka 5/4

122 720 613, kom. 697 784 033

 

Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne w Myślenicach w budynku „Sokół” - ul. Jordana 3

122 740 012; kom. 502 518 243

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach - ul. Kazimierz Wielkiego

122 743 780, 122 749 813

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie Myślenice - Jagiellońska 4

122 710 429, kom. 510 132 396

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach - ul. Rynek8/9

126 932 385

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Myślenice - Szpitalna 2

122 730 213

 

Poradnia terapii uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - ul. Szpitalna 2

122 721 085

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kraków - Radziwiłłowska 8b

124 218 248, 124 219 282

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Klinika Psychiatrii Dziecięcej i Terapii w Krakowie - ul. Kopernika 20a

124 248 743, 124 248 749, 124 215 959

 

Zakład Terapii Rodzin - leczenie nerwic - Kraków, ul. Kopernika 21a

124 248 718, ambulatorium 124 248 755, 124 248 750, 124 248 751

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień - ul. Wielicka 73

124 255 784, 124 255 747

Pole tekstowe: Pedagog - 2018/19

Dokumenty i prezentacje dla rodziców:

 

Tajemnice dobrej pamięci - prezentacja w PDF

Postawy rodziców, które mogą doprowadzić do agresji u dzieci.

Ograniczenie ryzyka używania środków psychoaktywnych.

Jak się uczyć - prezentacja w PDF

Stres - prezentacja w PDF

Motywacja - prezentacja w PDF

Agresja i przemoc - prezentacja w PDF

Style uczenia się - prezentacja w PDF

Asertywność - prezentacja

Nowe substancje psychoaktywne - prezentacja

 

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

Badania i ankiety

 

Bezpieczeństwo - ankieta z 2016r - plik PDF

Uzależnienia - ankieta z 2015r - plik PDF

mgr Barbara Jaśkowiec - pedagog

tel. bezpośredni: 123 724 331

e-mail: bped1@op.pl

GODZ. PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2018/19

  10:20 - 15:20

  08:00 - 13:00

  10:25 - 14:25

  08:00 - 11:00

  08:00 - 13:00

Objaśnienie prostokątne: