Kadra, Samorząd, Rada Rodziców

OBSŁUGA - 2020/21

Anna Chmiel - woźna

Jacek Dąbrowski - konserwator

Dorota Gorczyca - sprzątająca

Teresa Knapik - sprzątająca

Józef Makselon - konserwator, sprzątający

Joanna Malina - sprzątająca

Justyna Ślusarczyk - sprzątająca

z-ca dyrektora - mgr Ireneusz Szczepaniak

informatyka, fizyka, technika

 

e-mail: ireneusz.szczepaniak.spt@gmail.com - szkolny, iszcze@gmail.com - prywatny, tylko dla kadry szkolnej.

tel: poprzez sekretariat: 122 735 611

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2020/21

Przewodniczący szkoły:

 

Karol Furtak 8a

Zastępcy:

Edyta Szymoniak 8a

Krzysztof Kasprzycki 8a

7c

Przew: Aleksandra Makuch

z-ca: Emilia Zysek

6a

Przew: Oliwia Jaśkowiec

z-ca: Karolina Ciesielska

8b

Przew: Julia Salawa

z-ca: Wiktoria Skałka

7a

Przew: Alicja Batko

z-ca: Maksymilian Grzesik

7b

Przew: Gabriela Szablowska

z-ca: Klaudia Stalmach

8a

Przew: Karol Furtak

z-ca: Piotr Jaśkowiec

RADA RODZICÓW - 2020/21 regulamin

Zarząd Rady Rodziców

 

Przewodniczący:

Joanna Kasprycka

 

Z-ca przew:

Sylwia Wincenciak

 

Członek prezydium:

Magdalena Kęsek

 

Skarbnik:

Anna Mazur

 

Członkowie szkolnej rady rodziców - rady klasowe

Klasowe rady rodziców

 

1a przew: Wanda Skóra

członkowie: Monika Jaśkowiec, Magdalena Ulman

 

1b przew: Anna Per

członkowie: Aleksandra Podolska-Trytko, Barbara Burkat-Giza

 

2a przew: Magdalena Irzyk

członkowie: Barbara Wincenciak, Danuta Jaśkowiec

 

2b przew: Urszula Tomera

członkowie: Agnieszka Biela,

Monika Jędrocha

 

3a przew: Beata Mistarz

członkowie: Anna Durek, Aneta Bargiel

 

3b przew: Barbara Ślusarczyk

członkowie: Joanna Łabędź-Mrugacz, Jadwiga Gatlik

 

4a przew: Anna Rokosz

członkowie: Ewelina Żak, Małgorzata Jaśkowiec

 

4b przew: Magdalena Kęsek

członkowie: Anna Skałka, Monika Malinowska

 

5a przew: Kazimiera Hajdus

członkowie: Maria Ślusarczyk, Danuta Jaśków

 

6a przew: Joanna Bała

członkowie: Paulina Ciesielska, Danuta Jaśkowiec

 

6b przew: Agnieszka Kęsek

członkowie: Małgorzata Cepak, Małgorzata Moryc

 

7a przew: Joanna Kasprzycka

członkowie: Agata Kozak, Sylwia Piwowarczyk

 

7b przew: Kamila Białas

członkowie: Magdalena Nosal, Urszula Lenart

 

7c przew: Paulina Górka

członkowie: Danuta Stasiak, Lidia Skóra

 

8a przew: Małgorzata Podmokły

członkowie: Angelika Jaśkowiec, Magdalena Biel

 

8b przew: Danuta Staroch

członkowie: Sylwia Wincenciak, Joanna Młynarczyk

mgr Jolanta Cyganek - 2020/21

wychowanie fizyczne

wychowawca: 7c

e-mail: jolanta.cyganek.spt@gmail.com

mgr Marta Bednarz - 2020/21

j. polski

wychowawca: -

e-mail: trismus@yahoo.com

mgr Elżbieta Jania - 2020/21

świetlica

wychowawca: -

e-mail: ela.jania.szkola@wp.pl

mgr Jadwiga Kaczmarczyk - 2020/21

chemia, informatyka

wychowawca: -

e-mail: jadwiga.kaczmarczyk.7t@gmail.com

mgr Agata Wyskoczyńska - 2020/21

historia

wychowawca: 6b

e-mail: agata.wyskoczynska.spt@gmail.com

mgr Jacek Łętocha - 2020/21

wychowanie fizyczne

wychowawca: 7b

e-mail: jacek.letocha.spt@gmail.com

mgr Małgorzata Podmokły - 2020/21

geografia

wychowawca: -

e-mail: malgorzata.podmokly.spt@gmail.com

mgr Ireneusz Szczepaniak - 2020/21

informatyka, fizyka

z-ca dyrektora

e-mail: ireneusz.szczepaniak.spt@gmail.com

mgr Renata Makselan - 2020/21

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 2a

e-mail: renata.makselan.nauczyciel@gmail.com

mgr Izabella Ralska - 2020/21

matematyka

wychowawca: 7a

e-mail: irmatematyka@gmail.com

mgr Marta Talaga - 2020/21

j. niemiecki, wos

wychowawca: 6a

e-mail: marta.talaga.spt@gmail.com

mgr Maria Urbaniak-Malina - 2020/21

nauczyciel wspomagający

wychowawca: -

e-mail: maria.urbaniakmalina.spt@gmail.com

AKTUALNE GRONO PEDAGOGICZNE

2020/21

Opiekun samorządu:

mgr Agata Wyskoczyńska

 

mgr Wioletta Górka

Pole tekstowe: SKŁADKA NA
RADĘ RODZICÓW

30 zł - pierwsze dziecko
20 zł - drugie dziecko
  0 zł - trzecie dziecko

Składkę można wpłacić w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.
Jeżeli wpłaty dokonuje uczeń u wychowawcy, prosimy o sprawdzenie czy sekretariat wystawił dowód wpłaty.

Beata Kosela-Ćwierz - 2020/21

j. angielski - na urlopie

wychowawca: -

e-mail: beata.kosela.spt@gmail.com

SAMORZĄDY KLASOWE

2020/21

pedagog - mgr Barbara Jaśkowiec

pedagog

 

e-mail: barbara.jaskowiec.spt@gmail.com

tel: bezpośredni 123 724 331 lub poprzez sekretariat: 122 735 611 wew. 36

mgr Jolanta Furtak - 2020/21

j. polski

wychowawca: -

e-mail: jolantafurtak@wp.pl

ks. dr Andrzej Caputa - 2020/21

religia

wychowawca: -

e-mail: caputa.andrzej.spz@gmail.com

mgr Dorota Kocznur - 2020/21

biblioteka

wychowawca: -

e-mail: dorota.kocznur.spt@gmail.com

mgr Barbara Skałka - 2020/21

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 2b

e-mail: skalka.barbara.ew@gmail.com

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

dyrektor - mgr Andrzej Jasek

fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technika

 

e-mail: andrzej.jasekspt@gmail.com

tel: poprzez sekretariat: 122 735 611

mgr Marta Chlebicka - 2020/21

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 3b

e-mail: marta.chlebicka.spt@gmail.com

mgr Wioletta Górka - 2020/21

historia, muzyka, plastyka, zaj.atyst.

wychowawca: 4a

e-mail: wioletta.gorka.spt@gmail.com

mgr Aleksandra Hanula - 2020/21

świetlica

wychowawca: -

e-mail: hanulaola@gmail.com

mgr Katarzyna Hanula - 2020/21

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 1b

e-mail: kburkat1@gmail.com

mgr Agnieszka Jasek - 2020/21

j. polski

wychowawca: 8b

e-mail: agnieszka.jasek.spt@gmail.com

mgr Anna Jaśkowiec - 2020/21

j. angielski

wychowawca: 5a

e-mail: jaskowiecanna.spt@gmail.com

mgr Barbara Jaśkowiec - 2020/21

pedagog

wychowawca: -

e-mail: barbara.jaskowiec.spt@gmail.com

mgr Grażyna Kasprzycka - 2020/21

przyroda, biologia

wychowawca: -

e-mail: grazyna.kasprzycka.spt@gmail.com

mgr Teresa Kordula - 2020/21

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 3a

e-mail: terkor36@gmail.com

mgr Halina Kosiba - 2020/21

matematyka

wychowawca: -

e-mail: halina.kosiba.spt@gmail.com

Bernadetta Kowalczyk - 2020/21

religia, wdż

wychowawca: -

e-mail: brmkowalczyk@op.pl

mgr Izabela Malinowska - 2020/21

matematyka, informatyka, technika

wychowawca: 8a

e-mail: izabela.malinowska.spt@gmail.com

mgr Anna Nalepa - 2020/21

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 1a

e-mail: anna.nalepa.spt@gmail.com

mgr Joanna Pieron - 2020/21

j. angielski

wychowawca: -

e-mail: joanna.pieron.spt@gmail.com

mgr Ewa Ślusarczyk - starszy referent

 

Anna Mazur - referent

 

tel. szkoły: 122 735 611 wew. 31

 

e-mail: sptrzemesnia@poczta.onet.pl

Pole tekstowe: Pracownicy sekretariatu - 2020/21
Pole tekstowe: Pracownicy obsługi - 2020/21
Pole tekstowe: Pracownicy kuchni - 2020/21

Kazimiera Pałka - intendentka

Wanda Skóra - kucharka

Aneta Czerwińska - pomoc kuchenna

Anna Pałka - na urlopie

6b

Przew: Kacper Górka

z-ca: Karolina Kamińska

5a

Przew: Maksymilian Figiel

z-ca: Wiktor Skóra

4a

Przew: Zofia Górka

z-ca: Maja Bochenek

4b

Przew: Kamil Górka

z-ca: Zuzanna Malinowska

mgr Andrzej Jasek - 2020/21

fizyka, edb

dyrektor

e-mail: andrzej.jasekspt@gmail.com

mgr Magdalena Chlebda - 2020/21

nauczyciel wspomagający, świetlica

wychowawca: 4b

e-mail: magdalenachlebda1984@gmail.com

Objaśnienie prostokątne:

mgr Renata Maślerz - 2020/21

doradztwo zawodowe

wychowawca: -

e-mail: